Szczegółowe dane o inwestycji

Nazwa przedsięwzięcia
„WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KOŁDRAS W NOWOCZESNE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW MIĘSNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU”

Kwota inwestycji netto zgodnie z umową: 4 192 211,21 zł

Wysokość przyznanego wsparcia zgodnie z umową: 2 096 105,60 zł

Odbiorca wsparcia

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras

Proszówki 308, 32-700 Bochnia